Poslovi

Katastarska geodezija

Geodezija u urbanizamu

Inženjerska geodezija u visokogradnji i niskogradnji

U ovoj oblasti Sgb Beta ima zapažene rezultate kod praćenja gradnje objekata.

Objekti na kojima je radila naša firma, su zahvaljujući preciznom radu naših geodeta, izvođača, i projektanata neki od najlepših u gradu, Naselje Panorama Dedinje, Naselje Baje Pivljanina, Zgrada Dexico Tošin Bunar i mnoštvo stambenih zgrada i kuća. Među geodetskim poslovima koji su potrebni svakom objektu u našoj ponudi je:

-Postavljanje objekata – Protokol regulacije

-Računanje kubatura iskopa nasipa

-Elaborat kontrole temelja za CEOP

-Praćenje i obeležavanje osa i elavacija iz projekta.

-Kontrola konstruktivne visine objekta za CEOP

-Snimak podzemnih instalacija, vodovoda, el. mreža, kanalizacija za CEOP

-Praćenje slaganja objekata – gradnje susednih objekata za CEOP

-Snimanje i etažiranje objekata za upis u katastar i konačan elaborat za CEOP

U oblasti niskogradnje radimo trasiranje puteva obeležavanje profila, praćenje gradnje, snimke izvedenog stanja…

Visokoprecizna merenja u mašinstvu

Katastarska geodezija

U oblasti rada za katastar, nudimo usluge u:

– Ozakonjenju objekata, izradi elaborata geodetskih radova

– Obeležavanju i obnovi granica parcela

– Deobi, kao i objedinjavanju parcela – Projekti parcelacije

– Dobijanju kućnog broja

– Pribavljanju kopije plana i lista nepokretnosti

– Uctravanju objekata i vodova u Katastar vodova

Za ovih 20 godina odradili smo preko 2500 uspešno rešenih predmeta.

Geodezija u urbanizamu

Geodetski poslovi u ovoj oblasti su aktuelni kako zbog velikog broja suvlasništva na parcelama tako i kod izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje.

Ovde pružamo usluge izrade:

– Katastarsko-topografskih planova podloge za projektovanje

– Preparcelacije, odvajanja parcela – projekat geodestkog obeležavanja

– Elaborati za provođenje u katastru deobe parcela (ukoliko želite postati vlasnik 1/1)

Imamo iskustvo u radu na preko 500 formiranih građevisnkih parcela.

Ponosni smo na naš rad u okviru preparcelacije Rasadnika Krnjača, formiranju kompleksa od preko 100 geodetskih parcela jednim projektom, čiji je cilj bilo konačno otvaranje radnje Metro cash&carry, Porsche poslovnice kao i urbanizacija ovog dela grada, preparcelacije za sve lokacije Metro cash&carry, projekta Singidunum Dobanovci veličine 300ha.

Projekte na našim kt-planovima radila je i čuvena arhitekta Zaha Hadid – Projekat koji nažalost nije odrađen, a bio bi zasigurno atrakcija ovog dela Evrope.

Inženjerska geodezija u visokogradnji i niskogradnji

U ovoj oblasti Sgb Beta ima zapažene rezultate kod praćenja gradnje objekata.

Objekti na kojima je radila naša firma, su zahvaljujući preciznom radu naših geodeta, izvođača, i projektanata neki od najlepših u gradu, Naselje Panorama Dedinje, Naselje Baje Pivljanina, Zgrada Dexico Tošin Bunar i mnoštvo stambenih zgrada i kuća. Među geodetskim poslovima koji su potrebni svakom objektu u našoj ponudi je:

-Postavljanje objekata – Protokol regulacije

-Računanje kubatura iskopa nasipa

-Elaborat kontrole temelja za CEOP

-Praćenje i obeležavanje osa i elavacija iz projekta.

-Kontrola konstruktivne visine objekta za CEOP

-Snimak podzemnih instalacija, vodovoda, el. mreža, kanalizacija za CEOP

-Praćenje slaganja objekata – gradnje susednih objekata za CEOP

-Snimanje i etažiranje objekata za upis u katastar i konačan elaborat za CEOP

U oblasti niskogradnje radimo trasiranje puteva obeležavanje profila, praćenje gradnje, snimke izvedenog stanja…

Visokoprecizna merenja u mašinstvu

Može se reći da je ova oblast naša specijalnost.

Mnoštvo ispraćenih mašinskih konstrukcija, podešene roto-opreme, pumpi, turbina, opreme mlinova, rezervoara, kotlova, peći u rafinerijama, kranskih staza apsorbera, učesće u izgradnji odlagača u PK Drmno, daju nam za pravo da kažemo da smo vodeća geodetska firma u Srbiji u oblasti visokopreciznih merenja. Za sve ovo zahvalni smo vodećim mašinskim firmama Feromontu doo, Mont-r doo, Emmi… , kao i njihovim radnicima i inženjerima, sa kojima imamo dugogodišnju saradnju i koji uvek imaju poverenje u stručnost i kvalitet rada naše firme. Neki od ovih poduhvata su za Discovery i na njih smo ponosni pogledajte našu galeriju.

Katastarska geodezija

U oblasti rada za katastar, nudimo usluge u:

– Ozakonjenju objekata, izradi elaborata geodetskih radova

– Obeležavanju i obnovi granica parcela

– Deobi, kao i objedinjavanju parcela – Projekti parcelacije

– Dobijanju kućnog broja

– Pribavljanju kopije plana i lista nepokretnosti

– Uctravanju objekata i vodova u Katastar vodova

Za ovih 20 godina odradili smo preko 2500 uspešno rešenih predmeta.

Geodezija u urbanizamu

Geodetski poslovi u ovoj oblasti su aktuelni kako zbog velikog broja suvlasništva na parcelama tako i kod izgradnje objekata visokogradnje i niskogradnje.

Ovde pružamo usluge izrade:

– Katastarsko-topografskih planova podloge za projektovanje

– Preparcelacije, odvajanja parcela – projekat geodestkog obeležavanja

– Elaborati za provođenje u katastru deobe parcela (ukoliko želite postati vlasnik 1/1)

Imamo iskustvo u radu na preko 500 formiranih građevisnkih parcela.

Ponosni smo na naš rad u okviru preparcelacije Rasadnika Krnjača, formiranju kompleksa od preko 100 geodetskih parcela jednim projektom, čiji je cilj bilo konačno otvaranje radnje Metro cash&carry, Porsche poslovnice kao i urbanizacija ovog dela grada, preparcelacije za sve lokacije Metro cash&carry, projekta Singidunum Dobanovci veličine 300ha.

Projekte na našim kt-planovima radila je i čuvena arhitekta Zaha Hadid – Projekat koji nažalost nije odrađen, a bio bi zasigurno atrakcija ovog dela Evrope.

Inženjerska geodezija u visokogradnji i niskogradnji

U ovoj oblasti Sgb Beta ima zapažene rezultate kod praćenja gradnje objekata.

Objekti na kojima je radila naša firma, su zahvaljujući preciznom radu naših geodeta, izvođača, i projektanata neki od najlepših u gradu, Naselje Panorama Dedinje, Naselje Baje Pivljanina, Zgrada Dexico Tošin Bunar i mnoštvo stambenih zgrada i kuća. Među geodetskim poslovima koji su potrebni svakom objektu u našoj ponudi je:

-Postavljanje objekata – Protokol regulacije

-Računanje kubatura iskopa nasipa

-Elaborat kontrole temelja za CEOP

-Praćenje i obeležavanje osa i elavacija iz projekta.

-Kontrola konstruktivne visine objekta za CEOP

-Snimak podzemnih instalacija, vodovoda, el. mreža, kanalizacija za CEOP

-Praćenje slaganja objekata – gradnje susednih objekata za CEOP

-Snimanje i etažiranje objekata za upis u katastar i konačan elaborat za CEOP

U oblasti niskogradnje radimo trasiranje puteva obeležavanje profila, praćenje gradnje, snimke izvedenog stanja…